Приватне підприємство аудиторська фірма «АУДИТ-ОЛЬГА»

Адреса

ПП АФ "Аудит-Ольга"
юридична: проспект Миру, б.19, кв.374, м. Житомир, 10020, Україна

Телефони

+38(097) 250-54-29
+38(063) 426-05-40

Розпорядок роботи

Пн-Пт - з 9:00 до 18:00

Аудиторські послуги найкращої якості!

Ми переконані в тому, що правильність вибору незалежного аудитора й консультанта – найважливіша складова успішної управлінської політики в сучасному бізнесі.

Приватне підприємство аудиторська фірма «Аудит-Ольга» є однією з перших аудиторських фірм, що була створена в Житомирі.
Наша фірма працює на ринку аудиторських послуг з 1994 року
ППАФ «АУДИТ-ОЛЬГА» (директор - Коломійчук Віра Миколаївна) - це надійний партнер та консультант у складному просторі законодавчих вимог.

Дані про державну та податкову реєстрацію

Коломійчук Віра Миколаївна
Років на ринку
аудиту
Виконаних
перевірок
Підприємств
скористалися послугами

Ми надаємо такі послуги:

Аудит фінансової звітності

- Аудит фінансової звітності, складеної згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) та аудит фінансової звітності, складеної згідно з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО). Аудит фінансової звітності проводиться згідно з Міжнародними стандартами аудиту з дотриманням процедур контролю якості.

Трансформація фінансових звітів

Процес трансформації фінансової звітності за П(С)БО у фінансову звітність за МСФЗ складається з розробки облікової політики, розробки трансформаційної моделі, збору інформації, необхідної для розрахунку трансформаційних коригувань, перегрупування і перекласифікації статей звітності, складеної за П(С)БО, у фінансову звітність за МСФЗ, складання вступного балансу згідно МСФЗ, складання балансу за МСФЗ на початок першого звітного періоду, складання фінансової звітності за МСФЗ на звітну дату.

Розроблення облікової політики підприємства

Термін "облікова політика", визначений Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", означає сукупність принципів, методів і процедур, що використовується підприємством для складання та подання фінансової звітності. Однак облікова політика визначає також способи організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, з урахуванням конкретних умов його діяльності.

Складання звітності

- Складання фінансової звітності за МСФЗ та П(С)БО (повний комплект, проміжна фінансова звітність).
- Складання спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва.

Інформаційно-консультаційні послуги

- Консультаційне обслуговування, а саме оперативна, кваліфікована допомога при виникненні питань з фінансового, управлінського та податкового обліків.
- Перевірка дотримання податкового законодавства та консультації з питань оподаткування з метою визначення та усунення податкових ризиків.
- Консультації з питань внутрішнього аудиту, у тому числі методологічна допомога в організації роботи служби внутрішнього аудиту.

Наші аудитори

Висококваліфіковані фахівці з великим досвідом роботи.

Віра Миколаївна Коломійчук

Аудитор, директор

Сертифікат аудитора – №001405, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України №19 від 20.09.1994р.
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 101384
Контактний телефон: (097) 250-54-29.

Марина Валеріївна Голумбйовська

Аудитор, контролер якості

Сертифікат аудитора – №007412, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України №337/4 від 17.01.2017р.
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 101380
Контактний телефон: (093) 691-15-05

Валерій Іванович Коломійчук

Аудитор

Сертифікат аудитора – №007827, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України №363/2 від 12.07.2018р.
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 101382
Контактний телефон: (097) 250-54-29

Сертифікати і свідоцтва

ППАФ «АУДИТ-ОЛЬГА» здійснює свою діяльність відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VІІІ та на підставі внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, за № 0482

Коломійчук В. М.

Сертифікат аудитора

Голумбйовська М. В.

Сертифікат аудитора

Коломійчук В. І.

Сертифікат аудитора

Коломійчук В. М.

Сертифікат САР

Коломійчук О. В.

Диплом ICB

Контроль якості

Забезпечення належної якості виконуваних робіт – найважливіша умова діяльності ППАФ «Аудит-Ольга».
Керівництвом ППАФ «Аудит-Ольга» прийнята політика контролю якості, яка встановлює єдині вимоги до організації та функціонування внутрішньо-фірмової системи контролю якості робіт і послуг.

ППАФ «АУДИТ-ОЛЬГА» в 2017 році вдруге успішно пройшла чергову зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг. Система контролю якості ППАФ «Аудит-Ольга» створена відповідно до міжнародних стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність. Згідно рішення Аудиторської палати України від 22.12.2016 року № 335/4 ППАФ «АУДИТ-ОЛЬГА» видане Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0655 чинне до 31.12.2021 р.

Відповідальним за внутрішній контроль якості є директор фірми Коломійчук Віра Миколаївна.

Сертифікат аудитора №001405, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України №19 від 20.09.1994р. Рішенням Аудиторської палати України від 31.05.2018 р. №360/2 термін дії сертифікату продовжено до 20.09.2023 р. Контактний телефон: (097) 250-54-29.
Проведення огляду контролю якості виконання завдання здійснює аудитор Голумбйовська Марина Валеріївна. Сертифікат аудитора №007412, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України №337/4 від 17.01.2017р., термін дії сертифікату до 17.01.2022р.

Страхування ризиків

Професійна відповідальність ПП АФ «Аудит-Ольга» застрахована Житомирською обласною дирекцією ПАТ «Українська страхова компанія «Княжа Вієнна іншуранс груп», договір №14/03-К-000208692 від 13 грудня 2023р.

Вартість послуг

Як визначається вартість робіт?

Ми використовуємо принцип погодинної оплати. При попередньому знайомстві з обсягом робіт ми прораховуємо можливі витрати.
Вся попередня і ознайомча робота по потенційному проекту проводиться безкоштовно. Вартість послуг є договірною.

Як розраховується обсяг?

Обсяг діяльності клієнта з аудиту розраховуємо як суму його сукупних активів (валюти балансу), чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), іншого операційного доходу та інших доходів. В залежності від обсягу діяльності клієнта розраховуємо кількість часу, необхідного для проведення аудиторської перевірки та узгоджуємо ціну по домовленості сторін.

Є питання?

Для додаткової інформації зв’яжіться з нашими аудиторами за контактними телефонами. Ми будемо раді відповісти на всі Ваші питання.

Top