Приватне підприємство аудиторська фірма «АУДИТ-ОЛЬГА»

Адреса

ПП АФ "Аудит-Ольга"
юридична: проспект Миру, б.19, кв.374, м. Житомир, 10020, Україна
фактична: проспект Миру, 16, м. Житомир, 10020, Україна

Телефони

(0412) 25-91-63
+38(097) 250-54-29
+38(063) 426-05-40

Розпорядок роботи

Пн-Пт - з 9:00 до 18:00

Аудиторські послуги найкращої якості!

Ми переконані в тому, що правильність вибору незалежного аудитора й консультанта – найважливіша складова успішної управлінської політики в сучасному бізнесі.

Приватне підприємство аудиторська фірма «Аудит-Ольга» є однією з перших аудиторських фірм, що була створена в Житомирі.
Наша фірма працює на ринку аудиторських послуг з 1994 року
ППАФ «АУДИТ-ОЛЬГА» (директор - Коломійчук Віра Миколаївна) - це надійний партнер та консультант у складному просторі законодавчих вимог.

Дані про державну та податкову реєстрацію

Коломійчук Віра Миколаївна
Роки на ринку
аудиту
Виконаних
перевірок
Підприємств
скористалися послугами

Ми надаємо такі послуги:

Аудит фінансової звітності

- Аудит фінансової звітності, складеної згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) та аудит фінансової звітності, складеної згідно з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (НП(С)БО). Аудит фінансової звітності проводиться згідно з Міжнародними стандартами аудиту з дотриманням процедур контролю якості.

Операційний (податковий) аудит

- Надання рекомендацій щодо ефективного використання ресурсів підприємства і способів їх реалізації. Операційний аудит заснований на розробці спеціальних критеріїв незалежного аналізу, які вимагає керівництво підприємства. Операційний аудит проводиться як перевірка будь-якої частини процедур і методів функціонування господарської системи з метою оцінки її продуктивності та ефективності. Результатом аудиту є передача управлінському персоналу рекомендацій щодо вдосконалення діяльності.

Складання звітності

- Складання фінансової звітності за МСФЗ та П(С)БО (повний комплект, проміжна фінансова звітність).
- Складання спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва.
- Складання податкової звітності (декларація по податку на прибуток, декларація по ПДВ та інші).
- Складання податкової декларації про майновий стан і доходи.

Трансформація фінансових звітів

Процес трансформації фінансової звітності за П(С)БО у фінансову звітність за МСФЗ складається з розробки облікової політики, розробки трансформаційної моделі, збору інформації, необхідної для розрахунку трансформаційних коригувань, перегрупування і перекласифікації статей звітності, складеної за П(С)БО, у фінансову звітність за МСФЗ, складання вступного балансу згідно МСФЗ, складання балансу за МСФЗ на початок першого звітного періоду, складання фінансової звітності за МСФЗ на звітну дату.

Розроблення облікової політики підприємства

Термін "облікова політика", визначений Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", означає сукупність принципів, методів і процедур, що використовується підприємством для складання та подання фінансової звітності. Однак облікова політика визначає також способи організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, з урахуванням конкретних умов його діяльності.

Підготовка до проведення перевірок

- Підготовка підприємств до проведення перевірок контролюючих органів.
- Постановка бухгалтерського обліку, а саме організація бухгалтерської служби, (розробка облікової політики та робочого плану рахунків, системи документообігу і т. п.)
- Відновлення бухгалтерського обліку.

Інформаційно-консультаційні послуги

- Консультаційне обслуговування, а саме оперативна, кваліфікована допомога при виникненні питань з фінансового, управлінського та податкового обліків.
- Перевірка дотримання податкового законодавства та консультації з питань оподаткування з метою визначення та усунення податкових ризиків.
- Консультації з питань внутрішнього аудиту, у тому числі методологічна допомога в організації роботи служби внутрішнього аудиту.

Обстеження фінансово-господарського стану

- Аналіз операційної діяльності та майнового стану підприємства,
- Оцінка ефективності управління операційною діяльністю,
- Оцінка системи внутрішнього контролю, виявлення слабких сторін та надання рекомендацій з поліпшення, що допоможе запобігти шахрайству та підвищити рівень довіри до інформації, яка надається найвищому управлінському персоналу,
- Визначення прогнозних показників діяльності з урахуванням тенденцій, що склалися, o аналіз ризиків, що пов`язані з веденням фінансово-господарської діяльності.

Наші аудитори

Висококваліфіковані фахівці з великим досвідом роботи.

Віра Миколаївна Коломійчук

Аудитор, директор

Сертифікат аудитора – №001405, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України №19 від 20.09.1994р.
Рішенням Аудиторської палати України від 19.07.2013 р. №274 термін дії сертифікату продовжено до 20.09.2018 р.
Контактний телефон: (097) 250-54-29.

Марина Валеріївна Голумбйовська

Аудитор, контролер якості

Сертифікат аудитора – №007412, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України №337/4 від 17.01.2017р.
Контактний телефон: (093) 691-15-05

Сертифікати і свідоцтва

ППАФ «АУДИТ-ОЛЬГА» здійснює свою діяльність відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року N 3125-XII (зі змінами та доповненнями) та на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0482, виданого Аудиторською палатою України згідно з рішенням від 26.01.2001 року №98 та продовженого рішенням АПУ від 24.09.2015 року №315/3 до 24 вересня 2020 року.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

.

Коломійчук В. М.

Сертифікат аудитора

Голумбйовська М. В.

Сертифікат аудитора

Коломійчук В. М.

Сертифікат САР

Коломійчук О. В.

Диплом ICB

Контроль якості

Забезпечення належної якості виконуваних робіт – найважливіша умова діяльності ППАФ «Аудит-Ольга».
Керівництвом ППАФ «Аудит-Ольга» прийнята політика контролю якості, яка встановлює єдині вимоги до організації та функціонування внутрішньо-фірмової системи контролю якості робіт і послуг.

ППАФ «АУДИТ-ОЛЬГА» в 2017 році вдруге успішно пройшло чергову зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг. Система контролю якості ППАФ «Аудит-Ольга» створена відповідно до міжнародних стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність. Згідно рішення Аудиторської палати України від 22.12.2016 року № 335/4 ППАФ «АУДИТ-ОЛЬГА» видане Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0655 чинне до 31.12.2021 р. Відповідальним за внутрішній контроль якості є директор фірми Коломійчук Віра Миколаївна.

Сертифікат аудитора №001405, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України №19 від 20.09.1994р. Рішенням Аудиторської палати України від 19.07.2013 р. №274 термін дії сертифікату продовжено до 20.09.2018 р. Контактний телефон: (097) 250-54-29.
Проведення огляду контролю якості виконання завдання здійснює аудитор Голумбйовська Марина Валеріївна. Сертифікат аудитора №007412, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України №337/4 від 17.01.2017р., термін дії сертифікату до 17.01.2022р.

Страхування ризиків

Професійна відповідальність ПП АФ «Аудит-Ольга» застрахована Житомирським відділенням Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС», договір добровільного страхування професійної відповідальності аудиторів (аудиторських фірм) №002-402937/023ДВ від 30.10.2016 року, строк дії договору з 31 жовтня 2016 року до 30 жовтня 2017 року (обидві дати включно).

Вартість послуг

Як визначається вартість робіт?

Ми використовуємо принцип погодинної оплати. При попередньому знайомстві з обсягом робіт ми прораховуємо можливі витрати.
Вся попередня і ознайомча робота по потенційному проекту проводиться безкоштовно. Вартість послуг є договірною.

Як розраховується обсяг?

Обсяг діяльності клієнта з аудиту розраховуємо як суму його сукупних активів (валюти балансу), чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), іншого операційного доходу та інших доходів. В залежності від обсягу діяльності клієнта розраховуємо кількість часу, необхідного для проведення аудиторської перевірки та узгоджуємо ціну по домовленості сторін.

Які умови договору?

В своїй роботі ми використовуємо рішення Аудиторської Палати України від 20.12.2013 р. № 286/12 «Про затвердження Положення з національної практики аудиту 1 «Особливості узгодження умов завдання з обов'язкового аудиту та укладання договору про проведення обов'язкового аудиту з врахуванням вимог національного законодавства».

Є питання?

Для додаткової інформації зв’яжіться з нашими аудиторами за контактними телефонами. Ми будемо раді відповісти на всі Ваші питання.

Наші клієнти

До числа клієнтів нашої фірми входять промислові підприємства, фінансові установи, підприємства інших організаційних форм та видів діяльності. Ми забезпечуємо нашим клієнтам стабільні стандарти якості надаваних послуг, що ґрунтуються на високому професіоналізмі, глибокому знанні галузевої специфіки та місцевих умов. Ми незмінно приділяємо особливу увагу специфіці діяльності кожного конкретного клієнта.

Перелік суб’єктів, у яких ППАФ «Аудит-Ольга» провела обов’язковий аудит фінансової звітності за 2016 рік:

Приватне акціонерне товариство "Українська генетична компанія"

Публічне акціонерне товариство "Олевське ШБУ №42"

Публічне акціонерне товариство Радомишльський "Агрохім"

Публічне акціонерне товариство "Коростенське спеціалізоване автопідприємство 0606 "Агропромтехніка"

Публічне акцінерне товариство "Кварцсамоцвіти"

Приватне акціонерне товариство "Житомирський меблевий комбінат"

Приватне акціонерне товариство "Житомирська фабрика нетканих матерiалiв "Тетерiв"

Приватне акціонерне товариство "Фабрика м'яких меблів"

та інші

Top